Process of noni powder production

Process of noni powder production Vicofood.com – Our company produces dehydrated and powdered agricultural products such as noni powder, Noni pill, Dried Noni, Atiso, pumpkin powder, matcha mud powder, carrot powder, matcha orange powder, matcha licorice powder, lime powder, matcha moringa oleifera powder, matcha pea powder, soya powder, green bean starch powder, gac powder, ginger…

Vietnam Noni powder – 베트남 노니 파우더

Vietnam Noni powder 베트남 노니 파우더 Vicofood Vietnam was founded in 2010 by deeply experienced founders working in the agricultural products business and has developed into one of the leading agricultural exporters. We commit with confidence that quality is our precious treasure. (1) We have been specializing in agricultural business and clean pharmacy plants, with…

Viên nhàu

Viên nhàu xuất khẩu Công ty chúng tôi cung cấp các mặt hàng nông sản sấy khô cho các đơn vị trong nước và xuất khẩu với số lượng lớn như: Trái nhàu khô,viên nhàu, bột nhàu, nấm mèo sấy khô, trà dây sấy khô, chanh cắt lát sấy khô, khổ qua sấy khô, cây cỏ ngọt sấy khô, trà Atiso, bông cúc, rong…