Giáo sư Michael Porter nói gì về kinh tế – Nông nghiệp Việt Nam

Vicofood.com – Theo Giáo sư Michael Porter, xây dựng chiến lược cạnh tranh của quốc gia chính là tạo ra nét đặc biệt cho quốc gia của mình trong khu vực và trên thế giới. Dẫn chứng Singapore, Giáo sư Michael Porter phân tích, Singapore không có tài nguyên, không có diện tích rộng lớn,…