Coconut

Desiccated coconut

What is desiccated coconut? Desiccated coconut is the pulp of the coconut, which is dried manually or by specialized equipment. This product is valuable because it is a raw material for making coconut oil, making cakes, jams, candies and by-products that can be used as animal feed or as fertilizer. Desiccated coconut boiled with water…

Cơm dừa khô

Cơm dừa khô là gì? Cơm dừa khô là phần cùi của trái dừa đem sấy khô theo cách thức thủ công hoặc bằng thiết bị chuyên dụng. Sản phẩm này có giá trị vì là nguyên liệu chế ra dầu dừa, làm bánh, mứt, kẹo và phụ phẩm có thể làm thức ăn chăn…

Mướp đắng là gì?

Mướp đắng là một loại cây leo nhiệt đới và cận nhiệt đới thuộc họ Cucurbitaceae, được trồng rộng rãi ở châu Á, châu Phi và vùng Caribbean để lấy quả. Các giống của cây khác nhau đáng kể về hình dạng và vị đắng của trái cây. Mướp đắng có nguồn gốc từ bang…

What is bitter melon?

Bitter melon is a tropical and subtropical vine of the family Cucurbitaceae, widely grown in Asia, Africa, and the Caribbean for its edible fruit. Its many varieties differ substantially in the shape and bitterness of the fruit. Bitter melon originated from the South Indian state of Kerala and was introduced into China in the 14th…