Growing Neem trees

Neem tree has been widely used in India for a long time and is considered as a panacea for many different diseases. However, when introduced into Vietnam, it becomes quite new to everyone. Neem is suitable for dry, hot climate and only lives in tropical climate. According to traditional medicine, neem leaves are bitter. They…

Trồng cây Neem

Cây Neem từ xưa đã được sử dụng rộng rãi tại Ấn độ, được xem như thần dược trị nhiều loại bệnh khác nhau. Tuy nhiên, khi gia nhập vào Việt Nam thì Neem trở nên khá mới mẻ với mọi người. Neem thích hợp với khí hậu khô, nóng, và chỉ sống tại các…